تبلیغات
*وا نه زانی ده ستی خه م یادت له دل دا ده ر ده کا*
درباره وبلاگ

آرشیو

آخرین پستها

پیوندها

نویسندگان

آمار وبلاگ

Admin Logo
themebox

بو کچیکی کال

 

له دووره وه،ناوت بیستوم

ناشاره زا..خوشت ویستوم!

گوایه..له گه ل شیعره کانما

زور ژیاوی

شه وه های شه و

ته زووی شیرینیان پی داوی

نه تناسیوم!

بروا بکه!نه تناسیوم

ئه و جیهانه ی،تو ئه ته وی

هه ر گیز .. لای من،ده ست نا که وی

جیهانی من..هه مووی خه مه

زه رده خه نه ی،ئیجگار که مه

ته لاری من.. که لاوه یه

جی ی په رتوک و هونراوه یه!

ئه وه ی رووگه ی،دل و چاوه

ته نیا..بتیکی شکاوه!

دوور به!

له من..

له ژینی من..

له چاوانی،به دبینی من

دوور به!

له من..

له هه لبه ستم

له و چه پکانه ی

بو شاچه پکیک،ئه یانبه ستم!

 

عبدوللا په شیونوشته شده توسط :فردین
چهارشنبه 6 مهر 1390-11:00 ب.ظ
نظرات() 

" هیوا گیان بو تؤ "

"ئه گه ر دنیا هی من بوایه پرم ده کرد له تو

تاکوو بزانی چه ن ویرانه حالم له ئاستی تو"

 

هه موو په ره ی گولیکم ده نووسی له ناوی تو

تاکوو هه مو شه ونمی سوبحئ بگریه به یادی تو

 

هه موو قه لبه زه ی کویستانم به خوینی قه لبم تیکه ل ده کرد

تاکوو ببن له ره نگی سه ر په نجه ی تو

به لکوو هه موو که س بزانی حه نا نیه مه کره،خوین ریژه ده ستی تو

 

ئه گه ر ده گه یشتمه به ر ده رکی به هه شتی خودا

سه ره نجم ئه دا به دوای بون و ره نگی تو

ته نانه ت به خولکی هه موویشیان ناچمه ژووره وه به بی تو

به خه یالی بووم ببرم سومایی له چاوم له داخی کوچی تو

تیک چووم له و خه یاله،که زولمه ت خراپتر ده مبات بو یادی ره شی خالی لیوی تو

 

هیندئ تیری په یکان سوور ئه که م به دیاری ده نیرم بو تو

تاکوو بزانی جی ماوه خه ده نگ به جگه ر دا،له داخی نیگای جارانی تو

 

له بیرته وتم ئه ده م گشت هه ولئ بو نیگاهیکی تو؟

ئیستا به گش داخیکه وه ده لیم ئه ده م گیانم

به جارئ ببرم چاو له نیو چاوانی کالی تو

 

هه ستم ده کرد له نیو باخی به هشتی خودام به دیداری تو

ئیستاش تیکه ل به هه ناسه ی ئاگرینم ده که م بونی یاس به یادی تو

 

هه موو شینایی ئاسمانیکم ئه بینی به پاکی ئه وینی تو

به لام ئیستا له نیو هه موو ئیوارانم ده بینم نیگای پر مانای تو

 

ده موت چاوه کانت له نیو ئاسمانی ئیوارانی من دا

هیوا و ئه وین و ئاواتم پئ ئه دات

به لام ئیستا خوینینه شه فه ق به بئ به لینی چاوه کاله کانی تو

 

به زولمه ت و شوینی دیوانه هاتم بو دیتنی مانگی رووی تو

تاکوو بزانی بئ په روام،نیه په روام له سووتانی گری که سی تو

 

که خوینم بوو به ئاو چوو له به ر پیا

به جاریکی تر بدرینه قه لبم

به ره حمه ت بده نجاتم

چوونکه غه نیمه ته شه هاده ت خودای جوانی،به خه نجه ری ده ستی تو

 

ده میکوو هه موو پارانه وه م به شه وان سبه ینانئ ئه وه بوو

که کاتی ئاکامی دلم

سه ر له باوه شی تو

شیوه ی تو بشیوینئ چاوی پر تاسه م به نیگای نیرگسی شه هلای تو...              " ئاکام"نوشته شده توسط :فردین
چهارشنبه 6 مهر 1390-12:28 ب.ظ
نظرات() 

ئیلهامبه خشی

چ خؤشه چاوه روانی تؤ

 

چ خؤشه هه م بوونت،هه م نه بوونت

 

تؤ هه ر ده م گؤرانیه نه گوتراوه که ی منی

 

تؤ هه ر ده م تابلؤ نه کیشراوه که ی منی

 

تؤ هه ر ده م رازه ئاشکراکه ی منی

 

تؤ نه بی،

 

خه ون نابینم

 

تؤ ببی

 

خه ون به کیوه ببینم؟                             "ئه سرین شاکه لی"نوشته شده توسط :فردین
چهارشنبه 6 مهر 1390-12:24 ب.ظ
نظرات() 

گریانی نیو ه ی شه و

شه وانه ئه وده مانه ی شه و ده گاته کاتی نیوه ی شه و

خه لک نووست و له چاوی من که سه ر دیسان ره واندی خه و

 

سکووتیکی به سام سه رتاسه ری ئه م دی یه داده گری

ده لی ی هه ر زینده واریکی هه یه له ودی یه دا ده مری

 

له هیچ لا خشپه یه ک نایه چرای مالیکی ناییسی

به ئه سپایی له مال دیمه ده ری ده خوشم وه کوو نیسی

 

ته ک و ته نیا به ئارامی ده چم بو گرده که ی به ر دی

به دلته نگی و کز و خه مناکی راده کشیم له سه ر به ردی

 

ده که م جا سه یری ئه ستیران و هه لده مژم شنه ی شه وبا

شه و و بی ده نگی چه ند خوشه هه میشه خوزگه هه ر شه وبا

 

وه کوو ئاوالی چاک ئه ستیره کان گوی راده دیرن بوم

هه تا بویان به یان که م مووبه موو رازی ده رونی خوم

 

گولم هه لده ستی ئه وجاره و له به ر ده ردم ده نالینم

هه تا ئاوری دلم ده کوژیته وه ئه سرین ده بارینم

 

شه وانه گه ر نه که م ئه وشیوه ن و نالین و گریانه

ده سووتینی وجوودم ئاگری ئه م جه رگه بریانه

 

به لی گریانی نیوه ی شه و ده کا ناسوری دل مه ر هه م

کول و کوم داده مر کینی و به جی دیلی دلی من خه م                       "هیمن"نوشته شده توسط :فردین
جمعه 1 مهر 1390-01:05 ب.ظ
نظرات() 

سلاو

سلاوت لئ بئ دلسؤزی ئازیز

فیدای ته نهاییت ژینیاری ئازیز

 

سلاو له دؤستان،هاورئیان،یاران

له دل بکؤلن له بؤ هه ژاران

 

سلاو له وانه ی که عه شقی دلدار

لئ حه رام کردوون ئارام و قه رار

 

هیوای جوانم!ریبواری ژینم

گوله سووره که م بئ خه م بتبینم

 

ئاواتم وایه که خوای هه ژاران

مه حفووزت بکا له داو به د کاران

 

خوایا بیر و رای ئاکامی نالان

دله پاکه که ی ئوسوه ی ژینیاران

 

له بؤ هیواکه ی دلی خوینینه

ده لئ به خواوه نده که ی ئه م ژینه

 

له هه ر ئافاتئ خؤت بیپاریزی

له گه ل هاوراز و یاری ئازیزینوشته شده توسط :فردین
جمعه 1 مهر 1390-12:42 ب.ظ
نظرات() 

کچی بؤکان

شه هینی دلرفینی خه م ره وینی روو گه شی جوانی   

حه سوود کویر بئ له حاندت ئه ی کچی نازداری بؤکانی


له بیرته؟زؤر نه خؤش بووم هاتی بؤ پرسینی ئه حوالم   

وتم پیت خؤشه نه مرم با سه رت باویمه سه رانی


بزووت هیزی هیوا و هه ستم که ده ستت نایه نیو ده ستم   

وتم هه ر تؤ له جیت خستم که چی وا ئیستا لؤقمانی


به روو خؤشی که بمدوینی حه یاتی نویم له بؤ دینی   

به لام خؤت تووره بنوینی مه رگ دینی به هاسانی


سه رم گؤیه له مه یدانت دلم دیله له زیندانت    

له ش و گیانم به قؤربانت فریشته ی خؤ،خودای جوانی


ئه وینداریکی دلپاکم له سوئ ئه و یاره خه مناکم   

له گه ردوونیش نیه باکم بگا ده ستم به دامانینوشته شده توسط :فردین
چهارشنبه 30 شهریور 1390-07:44 ب.ظ
نظرات()